Coaching

Hoe werkt coaching bij De Meidoorn?

Coaching is een individueel traject, bedoeld om je kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Coaching maakt gebruik van persoonsgerichte feedback en laat je in de spiegel kijken. Zo wordt je meer de regisseur dan de toeschouwer van je leven.
Coaching is de juiste vragen stellen die prikkelen tot zelfonderzoek en het ontdekken van eigen mogelijkheden. Dit leidt tot bewustwording en persoonlijke groei zodat je beter weet wat je wilt en wat je kunt.
Kenmerkend voor coaching bij de Meidoorn is dat we gebruik maken van meditatie als belangrijke manier om beter met jezelf in contact te komen.

Belangstelling? Neem voor een kennismakingsgesprek contact op.